ODBORNOST
Bc. Kamila Bartáková
FYZIOTERAPEUT, MASÉR, INSTRUKTOR FITNESS

2016

  • odborný fyzioterapeutický kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Měkké a mobilizační techniky dle Věry Verchozinové)
2015
  • účast na 15. Ústecké rehabilitační konferenci - Bolesti zad z různých úhlů pohledu
2014
  • účast na 14. Ústecké rehabilitační konferenci - Problematika kondiční a dechové rehabilitace, sport a rehabilitace
  • získání Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu - registrovaný fyzioterapeut
2013
  • absolvováno odborné bakalářské studium fyzioterapie na na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • získání osvědčení o odborné způsobilosti Instruktor fitness
  • získání certifikátu Terapeutické využití kinesiotape (tejpování)
2012
  • zahraniční program Erasmus - čtyřměsíční studium fyzioterapie v angličtině na univerzitě Instituto Politécnico de Leiria v Portugalsku